მთავარი გვერდი | რა არის ბუღალტერია | ჩვენ შესახებ | ვაკანსიები | საკონტაქტო ინფორმაცია | ბმულები ქართული ენა Русский язык English Language
სასწავლო გეგმა

სასწავლო გეგმის შინაარსი:

თემა I

1. აღრიცხვა და აღრიცხვის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტები (ბასს)

2. საგადასახადო კოდექსი, მეწარმეთა კანონი და შრომის კოდექსი ბუღალტრის მაგიდის წიგნებია

3. სამეწარმეო, სააღრიცხვო და საგადასახადო დოკუმენტაციის არსი, რეგისტრაცია და შესრულება

4. ანგარიშთა გეგმა და ორმაგი ჩაწერის წესი აღრიცხვის ხერხემალია

თემა II

1. საბუღალტრო აღრიცხვის წესები და გატარებები მომსახურების სფეროში

2. საბუღალტრო აღრიცხვის წესები და გატარებები ვაჭრობა-დისტრიბუციის სფეროში

3. საბუღალტრო აღრიცხვის წესები და გატარებები წარმოების სფეროში

4. მზა პროდუქციის კალკულაცია და შესაბამისი საბუღალტრო გატარებები

თემა III

1. საბუღალტრო პროგრამა ,,ორისის” მართვა და გამოყენება

დამატებითი თემა IV

1. ბუღალტრის მოკლე ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი

2. ბუღალტრის ლიტერატურა