მთავარი გვერდი | რა არის ბუღალტერია | ჩვენ შესახებ | ვაკანსიები | საკონტაქტო ინფორმაცია | ბმულები ქართული ენა Русский язык English Language
"როგორც ფოტოხელოვანი იღებს სურათს სამყაროს (ბუნება, საზოგადოება, აზროვნება) შესახებ და ასახავს მასში გამოსახული ობიექტების ხასიათს, ფსიქოლოგიასა და მსოფლმხედველობას, ასევე ბუღალტერი აკეთებს სურათს ბიზნესის შესახებ, ციფრების მეშვეობით გვიჩვენებს ბიზნესის ხასიათს, მასში მონაწილე ინდივიდების ფსიქოლოგიას, ბიზნესის ფილოსოფიასა და იდეოლოგიას".

"ACCD" L.T.D

Luca Pacioli

ლუკა პაჩიოლის სახელობის საბუღალტრო

აუდიტ-კონსალტინგ ცენტრი აცხადებს დაინტერესებულ მსმენელთა მიღებას


1. საბუღალტრო -საგადასახადო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სწავლებისა და გადამზადების ინდივიდუალური პროგრამა (1 მსმენელი), რომლის ღირებულებაა 250 ლარი, გრძელდება 2 თვე. ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი და სამუშაო კონსპექტები.

2. ინტერნეტით ინდივიდუალური ვიდეო-ლექციების საბუღალტრო-საგადასახადო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სწავლებისა და გადამზადების პროგრამა სახლიდან ან სამსახურიდან გაუსვლელად (1 მსმენელი), რომლის ღირებულებაა 195 ლარი, გრძელდება 2 თვემდე. ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი და სამუშაო კონსპექტები.

3. საბუღალტრო-საგადასახადო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სწავლებისა და გადამზადების გაერთიანებული (ჯგუფური) პროგრამა (3 მსმენელი), რომლის ღირებულებაა 125 ლარი, გრძელდება 2 თვე. ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი და სამუშაო კონსპექტები.

4. საბუღალტრო აღრიცხვის რეალური პრაქტიკის პროგრამა, რომლის ღირებულებაა 150 ლარი, გრძელდება 1 თვე. ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი და სამუშაო კონსპექტები.

5. მოქმედ ბუღალტერთა საკონსულტაციო პროგრამა, რომლის ღირებულებაა 100 ლარი, გრძელდება 1 თვე. ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი და სამუშაო კონსპექტები.

6. მიკრო და მცირე ბიზნესის მეწარმის მიერ ბუღალტრის გარეშე დამოუკიდებლად გამარტივებული საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის წარმოების პროგრამა, რომლის ღირებულებაა 300 ლარი, გრძელდება 1 თვე. ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი და სამუშაო კონსპექტები

სასწავლო პროგრამის მიზნები:

1. მსმენელები ინდივიდუალურად შეარჩევენ მათთვის აუცილებელ პროგრამას.

2. მსმენელები ინდივიდუალურად ნულოვანი საფეხურებიდან დაიწყებენ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საბუღალტრო აღრიცხვის პროცესს პროფესიული სტანდარტის დონეზე.

3. ყველა პროგრამა ორიენტირებულია აღრიცხვის პრაქტიკული და თეორიული უნარ-ჩვევების და მიმართულებების – საიდან დავიწყოთ, როგორ ვიმუშაოთ და რას მივაღწიოთ – სწავლებაზე.

სასწავლო პროგრამის შინაარსი:

1. მცირე და საშუალო ბიზნესის საფუძვლები;

2. საბუღალტრო, საგადასახადო, სამეწარმეო და ფინანსური ანგარიშგების ტერმინოლოგია და საფუძვლები;

3. ბიზნესის სალაროს, ბანკის, ხელფასების, რეალიზაციის, ხარჯების, დებიტორ-კრედიტორების, სესხების, საგადასახადო ვალდებულებების და ა.შ. აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით და საგადასახადო კოდექსით წარმოების, ვაჭრობის, მიწოდებისა და მომსახურების სფეროში;

4. მთავარი ბუღალტრის, რიგითი ბუღალტრის და მოლარის საქმიანობა და პრაქტიკა;

5. ბიზნესის მოგება/ზარალის და ქონების აღრიცხვა;

6. ელექტრონული საგადასახადო დეკლარირება;

7. საბუღალტრო აღრიცხვის დოკუმენტწარმოება (მიმდინარე ანგარიშებისა და ანგარიშსწორების ჟურნალი, ბრუნვითი უწყისი, სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერები, ხელფასის უწყისი, მემორიალური ორდერი, საგადასახადო დავალება, სასაქონლო ზედდებული, გასავლის ზედდებულის და შემოსავლის ზედდებულები, დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტყრა, საგადასახადო დეკლარაციები და ა.შ.);

8. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის საბუღალტრო ნაწილი; 

9. მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის საბუღალტრო ნაწილი;

10. საქართველოს შრომის კოდექსი;

11. საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამა – Oris-Accounting;

სასწავლო პროგრამის შედეგები:

1. პროგრამის ბოლოს ტარდება ტესტირება; 

2. გაიცემა სხვადასხვაენოვანი ოფიციალური სერტიფიკატები და შესაბამისი რეკომენდაციები;

3. გათვალისწინებული იქნება უფასო კონსულტაციები; 

რეგისტრაცია და გადახდის პირობები:

1. რეგისტრაცია ოფისში მიმდინარეობს ყოველდღიურად;

2. დარეგისტრირებულები გაივლიან გასაუბრებას; 

3. გასაუბრების შემდეგ დაინიშნება დღეები, საათები და გაფორმედება ხელშეკრულებები;

4. ანგარიშსწორება განხორციელდება ცენტრის საბანკო ანგარიშზე ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში;

5. გათვალისწინებული იქნება ეტაპობრივი ანგარიშსწორებაც - ღირებულების 50% პროგრამის დასაწყისში, ხოლო დანარჩენი - პროგრამის შუა პერიოდისათვის;

მსმენელთა პროგრამებს ინდივიდუალურად ხელმძღვანელობს წიგნების ავტორი, გამოცდილი ლექტორი-პედაგოგი და დამოუკიდებელი ბუღალტერი.

ელ-ფოსტა: info@account.ge

ოფისის მისამართი:
თბილისი, მეტრო "მარჯანიშვილთან", ივანე ჯავახიშვილის 84, III სართ. სასწავლო ცენტრი.

ოფისის ტელ: 295-95-76
მობილური: 577 505 877

www.account.ge

გისურვებთ წარმატებებს!